Kote Opozisyon Eklere a Pase nan Peyi a?

Pandan teworis Lavalas yo chita kò yo yon kote a, se moman pou nèg k ap fè “opozisyon eklere” yo, nèg tankou Clarens Renois yo, okipe espas la pou y ap pwopoze a nasyon an lòt altènativ a sa ke administrasyon Prezidan Jovenel Moise la ap pwopoze yo.

Depi teworis Lavalas yo sispann kraze brize nan peyi a, depi lè teworis Lavalas tankou Moise Jean-Charles yo mete labouwoundis yo yon kote a, ou pa tande son diskòdans menm nan politik la nan peyi a.

Èske sa vle di se teworism sèlman nou ka fè? Èske sa vle di se teworism –politik kraze brize –ki politik opozisyon pou nou? Nou pa vle kwè sa. Nou kwè politik opozisyon dwe marye avèk politik sivilite. Se sa a ke nou rele “opozisyon eklere” a.

Moman sa a se moman pou mesye sa yo ki pa nan kan teworis Lavalas yo e ki pa nan kan administrasyon Prezidan Jovenel la, nèg sa yo ki pa kanpe nan lojik politik kraze brize teworis Lavalas yo, vini avèk lòt preskripsyon politik pou nasyon an pou balans politik la kapab fèt.

Nou pa ka kite administrasyon an ap gaye pay san nou pa p prezante altènativ. Demokrasi pa fonksyone konsa. Dwe gen yon opozisyon ki kanpe an fas administrasyon Prezidan Jovenel la.

Lè n di opozisyon an, n ap pale de yon “opozisyon eklere,” pa yon gwoup teworis k ap fè politik kraze brize, k ap lapide moun avèk kout woch, k ap mete dife nan byen prive moun, k ap volè afè ti machann nan lari a, k ap kraze vit machin moun, k ap di manman pitit pou yo ekri non pitit yo anba plat pye yo si yo pa respe modòd yo lanse yo. Nou rejte tout fòm de teworism nan peyi a.

Nan tout Demokrasi dwe gen opozisyon pou deba yo kapab byen pran pye nan respè youn pou lòt –kote ke se agiman k ap debat, non pa atak pèsonèl ak menas lanmò k ap fèt sou moun ke n pa dakò avèk yo. Se lè dosye yo ap debat tout bon vre ke nou kapab jwenn meyè fason pou nou abòde yo, meyè fason pou nou avanse.

Alòs, dwe gen yon opozisyon serye, yon “opozisyon eklere” –ki pa p konfonn teworism ak politik opozisyon –pou nou kapab byen fè politik la nan peyi a.

 

OPINION: Why Lavalas Lost The Election To Jovenel Moise?

In the US Army, where I served for six years, there is this psychological exercise called After Action Review (AAR) we do after every event, training session, etc. to improve our performance in the future. During such exercise, together as a group, we answer questions such as: what was supposed to happen? What actually happened? What went right? What went wrong? What we need to improve on to better our performance next time?

In light of this exercise, we are going to try to tackle this pertinent question: Why Lavalas lost the election to Jovenel Moise?

That’s a very important question, one anyone with a sound mind would expect to dominate the conversations in all Lavalas circles at this juncture in the game. Unfortunately, such is not the case. Instead, they are hopping on the radio one after the other wasting their times in propagating falsehoods about the winning candidate in an attempt to delegitimize him. When it is not that, they are in the streets yelling at the top of their lungs, breaking stuff, burning tires, engaging in all sorts of terrorist activities only to disturb the peace as usual and further worsen the political instability in the country.

Lavalas lost because:

1. They did not have a consolidated base –the divisions and bickerings inside the movement have caused the base to be fragmented at its own demise. As a result, such reality has weakened all the groupuscules with Lavalas tendencies [Lapeh, Pitit Desalin, Fanmi Lavalas, Renmen Ayiti, etc]. Meanwhile, if they had come together to nominate one candidate as the alternative to Jovenel, I am not sure if that would have been enough to win them the election, but they could have given him a good run for his money.

2. They did not have a revolutionary and inspiring message that could resonate with the majority of the voters, especially the young voters. Holding the Martelly administration responsible for everything not working in the country [after only 5 years] is one thing, but proposing how to make things better is another. It was really hard for them to make the case against Martelly, let along against Jovenel –after they had spent 20 years in power and failed to deliver for the country. So the people looked at it like this: if you were in power for that long and failed to make good on your promises, why should we put you in charge again? In a sense, they were viewed as the main sector responsible for the dire reality they wanted to be hired to fix. So they were in a very tough spot.

3. Not only did they not have such revolutionary and inspiring message, they did not have an inspiring leader the youths could relate to –the leadership was composed of a bunch of old farts, the traditional chameleon or “abolotcho” politicians, whom the people have rejected long ago for their politics of obsolescence, mediocrity, terror, treachery and deceitfulness.

4. They represented the past to a young electorate, a social media electorate, which rendered them totally out of touch. While Jovenel was effectively using the latest technologies –Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Snapchat, Periscope, etc… — to reach out to the young people and get his inspiring message out to them, these Lavalas sore losers were using the same old and outdated campaign tactics and practices they were using during the 1990 presidential election, which had witnessed the rise of Aristide from priesthood to statehood.

5. Last but not least, they had shown their incapacity to effectively staff and run a successful political campaign. They relied mostly on their amateurism politics and so-called education to outperform Jovenel, who staffed his campaign with folks with years of experience in campaign organization and operation.

In conclusion, the election was not stolen from the Lavalas sore losers. The allegation of massive fraud they were pushing could not sustain –due to lack of convincing evidence –before the electoral judges, in the electoral tribunal. That was a political play with the intent to boycott and torpedo the election. This time around, it did not work as they had hoped –they were hoping to see a repeat of 2015, when they had used terror to impose their collective will on the majority.

The Lavalas lost fair and square to Jovenel, who run a very effective, aggressive, revolutionary and state-of-the-art campaign. If anything, if they are really smart, they need to spend ample time studying his campaign so they could emulate every aspect of it in future elections. If they don’t do that, they can forget about winning presidential elections for a long time.

Nou Pou KONSÈTASYON, Pa NEGOSYASYON

Nou tonbe sou nòt an Fransè sa a ke Onorab Depite Gary Bodeau (Boukliye-Dèlma) mete deyò maten an pou l ka fè konnen ki pozisyon li fas a konjonkti politik, pòs-elektoral la nan peyi a. Men sa li di nan nòt la:

Opinions…

Quel avenir les politiciens haïtiens se réservent-ils dans ce pays? Veulent-ils vraiment continuer à participer à la vie politique?

Après 155 millions de dollars américains dépensés pour deux (2) élections présidentielles dont les résultats restent inchangés, il est venu le temps de reconnaitre la victoire du candidat élu dès le Premier tour.

L’ équipe au pouvoir ne peut se permettre le luxe de ne pas PASSER le pouvoir au président élu le 7 février 2017. Le jeu ne vaut pas la chandelle. Les tours de passe-passe au CTV, ne pourront en aucun cas ni altérer ni invalider le vote populaire.

L’heure n’est plus à la CONTESTATION. De vraies NÉGOCIATIONS sur les politiques publiques et la formation d’un gouvernement INCLUSIF visant l’amélioration des conditions de vie du peuple doivent débuter sans délai.

Les haitiens et les haïtiennes méritent des jours de paix et de bonheur. Ensemble, nous pouvons réécrire l’histoire et offrir des opportunités à la jeunesse.

Gary Bodeau

Député du peuple

50ème législature

Tout sa depite a di yo se sa. Men nou pa dakò avèk li lè l ap pale de NEGOSYASYON ant move pèdan yo [chèf teworis Lavalas yo –Jude Celestin, Moise Jean-Charles ak Maryse Narcisse –ki mete gwoup teworis parèy yo nan lari a pou ap teworize popilasyon an] ak Prezidan Jovenel pou monte yon pouvwa ENKLIZIF.

Nou pa gen pwoblèm ak kreyasyon pouvwa enklizif la non. Nou gen pwoblèm ak pawòl negosyasyon avèk move pèdan yo. Nou

Nou menm, nou pou KONSÈTASYON, pa NEGOSYASYON. Gen yon gwo tonton diferans nan 2 mo sa yo. Konsètasyon vle di kowoperasyon, tèt kole pou n travay; negosyason vle di ban m sa a, m ap bay ou sa a. Se lè yon moun pran pouvwa a mal, li pa gen lejitimite popilè, li negosye pouvwa. Lè se pèp ki bay ou pouvwa, ou konsète avèk opozisyon.

Prezidan Jovenel jwenn manda e lejitimite li a nan men pèp la. Alòs, pa gen okenn politisyen raketè, politisyen move pèdan k ap vin pase l lòd, k ap vin di l se pou l negosye, jan nou te tande anpil politisyen Dubreus, politisyen Jesifra ap pale deyo a. Li pa rete avèk okenn politisyen raketè. Li gen yon sèl bòs sou tèt li, bòs sa a rele pèp la. Nou vle pou mesye sa yo klè sou dosye negosyasyon y ap pale a.

Prezidan Jovenel pa janm di l ap gouvène peyi a sèlman avèk ti gwoup pa li a. Li toujou di nan tout entèvansyon l ap fè an piblik ke administrasyon pa li a ap gen tout moun ladan l –kèlkeswa apatenans politik moun nan. Men se moun ki KONPETAN, ONÈT, KALIFYE k ap ladan l. Se pa yon gouvènman politisyen tradisyonèl panse y ap vin negosye pou yo jwenn ministè pou y al fè gagòt epi gouvènman an vin pyeje, li vin pa ka ateri pou popilasyon an k ap soufri a, ki nan mizè a.

Alòs, nou menm k ap kore Prezidan Jovenel la, nou di KONSÈTASYON WI, NEGOSYASYON NON.

Prezidan Jovenel jwenn manda li nan men pèp la. Pa gen okenn politisyen rat do Kale, raketè, tradisyonèl, abolotcho k ap vin tòdye men l pran li nan men l pou l pa vin regle anyen ki serye –nèg ap vin vòlè epi anyen pa janm chanje nan kondisyon mas defavorize a. Nou pa p kite sa pase. Se sa k fè n ap rete vijilan pou n ap veye yo. Ap gen administrasyon k ap fè fayit wi, men se pa p administrasyon sa a. Fwa sa a, fò k peyi a pran wout devlopman an, fò k mas pèp la jwenn tout bon.

Lavalas Se Yon Oganizasyon Teworis

lavalas-teworis

Lè nou rele Lavalas yon òganizasyon teworis, gen moun ki di ke nou ekzajere paske mo teworis la twò fò pou n mete sou do yo. Nou pa gen pwoblèm avèk moun sa yo ki di sa a non. Nou jis pral eksplike kòman nou fè di ke Lavalas se yon òganizasyon teworis li ye, e nou ta swete lè n fini, yo tout kapab tonbe dakò avèk nou.

Tout bagay nan mond la, depi ke li ekziste, gen yon mo ki defini l e kalifye l. Nou pa t envante mo “teworis” la non, se ititlize nou itilize l pou n ka defini ki sa Lavalas la ye.

Daprè Dictionary.com, mo “teworism” la vle di an Anglè “the use of violence and threats to intimidate or coerce, especially for political purposes.” An bon Kreyòl, sa vle “izaj vyolans ak menas pou entimide e fòse moun fè sa w vle yo fè, espesyalman pou rezon politik.”

Si yon moun gen pwoblèm avèk definisyon sa a, n ap mande l pou l ekri sit entènèt la pou l ka eksprime dezakò l avèk yo. E lè l ap fè sa a, fò k li pa bliye gen bòn definisyon mo a nan men l pou l ka bay yo li. Si l pa ka fè sa, n ap di l pou l ale bay chat li mal, paske se tan moun li soti pou l gaspiye pou granmesi.

Lè n baze sou definisyon mo teworis la, ke Dictionary.com bay nou an, èske Lavalas yo pa fè izaj vyolans ak menas kont moun ki pa kanpe nan menm kan politik avèk yo pou yo ka enpoze volonte politik yo sou moun sa yo? Wi, yo fè sa vre. Men kèlke ekzanp n ap bay ou pou n ka byen kore agiman nou an:

  1. Lè Jean-Bertrand Aristide te fin prete sèman kòm prezidan nan jou ki te 27 Septanm 1991 la, nan diskou envestiti li a, misye kanpe devan Palè a, devan kamera laprès nasyonal ak entènasyonal ak devan konbyen milye moun ki t ap gade l pou l ap glorifye Pèlebren… pou l ap di teworis Lavalas li yo ke lè yo kenbe yon Makout, se pou yo pa neglije bay li sa l merite. Misye menm ale pli lwen pou l di ki jan Pèlebren se yon bèl zouti, yon ti bagay ki santi bon.
  2. Jou ki te 7 Novanm 2016 la ki sot pase a, nou te wè ankò menm Jean-Bertrand Aristide sa a ki kanpe devan yon gwoup teworis Lavalas parèy li pou l ap di yo pou yo fè dechoukaj ak kraze brize si eleksyon 20 Novanm yo pa ta arive fèt.
  3. Eske nou pa t jwenn Andre Michel, yon lidè teworis Lavalas, nan tèt yon manifestasyon kraze brize Lavalas ki t ap di ke “Sèl jan pou yo ta mete Jovenel prezidan an Ayiti, se lè nou ta fin redwi peyi a an sann, e sou sann nan n ap konbat yo?”
  4. Nan lane 2015-2016 yo, Lavalas yo te pran lari pou yo te dechouke Prezidan Martelly. Yo te fè manifestasyon kraze brize prèske chak semèn pou y ap kraze e boule machin moun, boule biznis prive moun ak krabinen moun ak kout wòch. 

Nou te ka bay plis ekzanp toujou wi, men, paske nou pa vle twò long, n ap kanpe la pou kounyè a. Ekzanp sa yo ke nou bay yo, se pa nou menm non k ap envante yo. Epi pou yon moun ap di ke nou ekzajere lè nou idantifye Lavalas kòm yon òganizasyon teworis? Se pa nou menm non ki rele yo teworis la… se zak y ap poze nan sosyete a wi ki di se sa yo ye. Nou ka sispann rele yo teworis demen maten wi si yo vle, mwayennan ke yo chwazi pou yo aji kòm moun ki sivilize, ki voye vyolans jete pou yo anbrase deba kontraditwa ak respè ak tolerans ke yo dwe a moun ki pa kanpe nan menm kan avèk yo. Lè sa a , n ap premye moun k ap vini isit la, k ap ekri piblikman ke Lavalas se yon òganizasyon sivilize ki gen moun sivilize e eklere ladan l, k ap pratike yon politik ki fè fyète yo e fyète tout Ayisyen alawonnbadè. Men si yo pa ka fè sa a tou, yo fèk tanmen ap tande nou k ap rele yo teworis.

 

My Message To Lavalas: Accept Defeat And Congratulate The Winner

Lavalas, the Haitian political left, has spent the last 30 years doing nothing but dechoukaj and kraze brize; they failed to offer the country an alternative, a better way to the “old way” [Duvalierism] they had fought and brought to the ground.

Sunday night, the Haitian people have spoken loud and clear, unambiguously. They rejected the terroristic agenda of the Lavalas left to embrace the message of hope Jovenel Moise has proposed and the inspiration he embodies.

The vote is a clear testimony that the people of Haiti want to see their country doing better on the global stage economically, politically and socially. And they are unequivocally convinced now, finally after 30 years of dechoukaj and kraze brize, that the extremism politics of the Lavalas left is not the path to take.

My message to my Lavalas brothers and sisters is this:

Losing an election is never an experience any politician would want to endure. I get that. But that’s the nature of the game –if we must picture politics as a contact sport.

This is not the time for bickering, certainly not the time to be indulging in terrorist activities. In spite of our political and ideological differences, we are condemned to live together as brothers and sisters.

More than ever before, this is the time to take the high road –show a little civility by accepting defeat and congratulating the winner. Spend ample time in retreat to assess what went wrong having caused you the election; strategize and come back stronger than ever before in mounting an open-minded opposition to the Jovenel Moise administration. The country needs you in that capacity to keep the next administration in check so to maintain the political equilibrium necessary for the well-being of our democracy.

There will be many more elections to come. Get to work today so the outcome of each and every single one of these next elections could be different and better for your side of the spectrum. Dechoukaj and kraze brize will not do it, nor will it help the country move forward. After three decades of applying these same refractory, deceptive and repressive tactics, it is time to show the world that you have matured a bit and that you have grown out of the politics of cynicism. Again, Jovenel Moise won the election fair and square. I suggest that you call him to concede the race and congratulate him on his victory. It is never too late to do the right thing, to do what the civilized world is expecting of you.

Haiti: Aristide Has Called for Violent Street Protests or “Dechoukaj” If Scheduled November 20 Elections Are Aborted

aristide

Former President Jean-Bertrand Aristide

The other day, as I was scrolling down my news feed on Facebook, I stumbled on this video clip of Jean-Bertrand Aristide campaigning alongside Maryse Narcisse, the presidential candidate for his Fanmi Lavalas Party, in which he is calling for “dechoukaj” [in English: violent street protests] in the event that his Lavalas associates in power fail to hold the scheduled November 20 elections.

That was very irresponsible on his part, being that he is a former president, someone who is expected to take the high road on the burning issues affecting our everyday lives.

I want to tell this man that we have enough of his politics of violence. The country cannot take another wave of “dechoukaj” and “kraze brize.” Ever since I know him, violence has always been his signature politics. His incitation to violence is proof that he has not evolved a notch.

Should his Lavalas associates continue to hold on to the people’s power illegally if they fail to organize the elections? Absolutely not. But we do not need a wave of “dechoukaj,” as Aristide is suggesting, to solve that problem.

Why should we always have to recourse to violence to make our voices heard? What has happened to the idea of holding peaceful protests in a democracy?

If his Lavalas associates in power fail to hold the elections, I am calling on the country’s social, political, religious and business forces to come together to propose the way forward to a peaceful transfer of power –to ask Jocelerm Privert, the country’s de facto president, and his cronies to get their grips off the people’s power so Judge Mecene Jean-Louis of the Supreme Court could take the leadership of the country with the ultimate mandate of closing the chapter of the overdue elections.

The country has had enough in the past few years –earthquake, hurricanes, floods, etc… –for this man to be inciting violence. Just last month, we got hit by a devastating hurricane, leaving the entire Southern peninsula in shambles. Yet, this defrocked priest could not find anything better to do with himself but to incite his followers to violent protests. He ought to be ashamed of himself.

Aristide represents everything that is not good for our country, everything that is keeping us in this state of lawlessness, instability and socioeconomic deprivation. We need to repudiate his politics of violence once and for all. After 30 years of the Lavalas anarchic philosophy, we say enough is enough. Now is the time for civility and tolerance in our political discourse. Now is the time to rebuild, not destroy. 

Nou Fèk Sot Fè Eksperyans Avèk Yon Mal, An n Pa Pran Yon Pèt Pawòl Pou n Mete Sou Pouvwa a

Moise Jean-Charles28

Moise Jean-Charles, kandida pou prezidan [Pitit Desalin]

Ayisyen frè ak sè mwen yo: ou kwè nou ta ka rayi tèt nou tout bon vre nan eta sa a pou n ta pran yon moun ki pa prepare, ki pa gen yon pase nan politik ki ka montre w ke li ka fè siksè pou n mete nan tèt peyi a?

Misye te majistra Milo, li pa ka montre w pa a+b ki ajannda ekonomik li t ap ekzekite nan administrasyon vil la e ki chanjman KONKRÈ li pòte nan ekonomi vil sa a; li te nan Sena a, pa menm yon grenn lejislasyon li te entwodwi e esponnsorize nan non peyi a. Epi se moun sa a ou di m ou pral pran mete nan tèt yon peyi a GWO pwoblèm tankou Ayiti? An nou serye non, mezanmi. Nou fèk sot fè eksperyans ak yon mal, an n pa pran yon pèt pawòl pou nou mete sou pouvwa a tanpri.

M toujou pran ekzanp peyi Liberi avèk nou paske pa twò lontan de sa, peyi sa a t ap viv menm sitiyasyon ke Ayiti ap viv jounen jodi a. Men Liberyen yo montre ke yo entelijan ase pou yo fè yon chwa politik de yon moun k ap bon pou peyi yo a.

Liberyen yo te vote Prezidan Ellen Johnson Sirleaf paske li gen kapasite entèlektyèl pou li mete ekonomi peyi yo a, ki te fin kraze a, sou ray e li gen eksperyans nasyonal e entènasyonal.

Ellen Johnson Sirleaf te minis ekonomi sou Prezidan Tolbert de 1979 a 1980, li te yon gwo kad nan Bank Mondyal e li gen yon metriz nan ekonomi ke li dekwoche nan Inivèsite Harvard isit Ozetazini.

Prezidan Sirleaf pa t mennen yon kanpay sou eslogan ak lonje dwèt sou sa ki pa p mache nan peyi a selman non… li te mennen yon kanpay sou solisyon ekonomik ki fè sans, jistis sosyal ak estabilite politik. Ebyen, akoz de konesans, eksperyans ak lidèchip li, jounen jodi a, ekonomi peyi sa a se youn nan ekonomi k ap avanse ak vitès kwazyè sou Kontinan Afriken an.

M ap fini pou m di nou ke moun pa janm ka bay sa yo pa genyen. Menm kant ou ta renmen bay, fò k ou genyen pou w bay. An n koupe fache ak medyokrite e inyorans, k ap anfonse nou pi fon nan eta soudevlopman sa a ke nou ye a. Alos, si vreman nou renmen Ayiti tout bon vre, an nou pa vote sou emosyon, an n vote ak entelijans nou.

Platfòm Pitit Desalin Se Yon Òganizasyon Rasis

Yon gwoup sipòtè ap leve anlè Senatè Moise Jean-Charles, lidè Platfòm Pitit Desalin an

Yon gwoup sipòtè ap leve anlè Senatè Moise Jean-Charles, lidè Platfòm Pitit Desalin an

Estrikti politik sa a ki rele PLATFÒM PITIT DESALIN an, ki gen Moise Jean-Charles kòm lidè li, depi sou jan li rele a, nou di ke li se yon gwoupman rasis ki fonde sou yon filozofi rasis.

Òganizasyon politik sa a pran nesans apati de eslogan politik rasis sa a –Pitit Desalin kont Pitit Petyon –ke moun opozisyon #Lavalas yo te konn ap klewone nan manifestasyon rache manyòk yo te konn ap fè nan lari Pòtoprens yo.

Eslogan “Pitit Desalin kont Pitit Petyon” sa a vle di ke moun sa yo ke po yo nwa nan sosyete a se pitit Desalin, e moun po klè yo [grimo ak grimèl yo] se pitit Petyon. Alòs moun po nwa yo pa fèt pou danse kole ak moun po klè yo; moun po nwa yo sipoze konsidere tèt yo kòm ènmi moun po klè yo.

N ap mande pou tout Ayisyen alawonnbadè kanpe lwen gwoupman politik sila. Nou pa nan danse kole avèk okenn òganizasyon oubyen politisyen rasis k ap chèche mete divizyon nan mitan nou pou yo ka regle zafè pèsonèl zwit yo.

Yo di y ap fè avanse ideyal Papa Desalin an, men sa yo pa arive konprann sè ke Papa Desalin pa t janm kont pitit tè a –ke li te ti wouj, ke li te ti nwa.

Papa Desalin te yon rasanblè, yon moun ki t ap rale tout kalite moun vin sou li. Misye se te yon Papa bon kè ki te kont enjistis, divizyon, chirepit, destabilizasyon, rayisans, elatriye. Alòs m pa wè kijan y ap fè avanse rèv Papa Desalin an pandan ke se divizyon sou baz rasyal oubyen etnik y ap pouse pou pi devan nan sosyete a.

Nou tout nan sosyete a pa ka sanble menm jan; nou tout nan sosyete a pa ka gen menm koulè po; nou tout nan sosyete a pa ka nan menm klas sosyal; nou tout nan sosyete a pa ka nan menm nivo sosyoekonomik. Divèsite pa janm fè tò a limanite. Okontrè, divèsite se pito sous lavi a.

Nan moman sa yo ki sot pase la yo, nou tande tout kalite de pawòl. Nou tande “Desalin pral kay Petyon;” nou tande “Desalin pral bwè soup joumou kay Petyon;” nou tande “Desalin pral chèche kado Nowèl kay Petyon.” Se komsi yo vle di nou gen 2 Ayiti –youn pou pitit Desalin yo [moun po nwa yo] epi lòt la pou pitit Petyon yo [moun po klè yo].

Jan de pawòl demagojik, pawòl rasis, pawòl tèt anba, pawòl degrenngòch sa yo, nou te konn tande yo nan diskou Aristide yo deja [nèg anba kont nèg anwo; ti nwa kont ti wouj; nèg tèt grenn kont nèg cheve siwo; wòch nan solèy kont wòch nan dlo]. Se vye pawòl divizyon sa yo ki mete peyi a nan sa l ye jounen jodi a. Depi 1991 nou te koupe fache avèk pawòl sa yo, yo pa p retounen nan figi nou ankò.

Se nan lane 2014 nou ye wi, mezanmi. Nou pa panse li lè pou nou rele sou kò nou? Nou pa ka kite Moise Jean-Charles, yon eleman ki pa wè pi lwen pase pwent nen li, ap fè nou fè tenten. Si n ap chèche yon moun ki pou lidè nou, omwen, chèche yon moun ki eklere, ki wè pi lwen pase pwent nen li, ki gen lanmou nan kè l tankou Papa Desalin, e ki pa rasis.

Nou se yon sèl pèp ki kondane pou nou viv ansanm. Nou se yon sèl nasyon ki soude youn ak lòt an depi de diferans sosyoekonomik, filozofik, ideyolojik, relijye ak etnik nou. Plis nou rete ini, se pi djanm n ap vin pi djanm.

Nou sèmante 77 fwa 7 fwa pou n pa kite okenn òganizasyon politik bidon oubyen politisyen tèt chat vin mete nou dozado. Se nan tèt kole, lapè ak fratènite n ap jwenn wout pwogrè ak devlopman dirab la, ke n ap chèche depi digdantan an.

Platfòm Pitit Desalin sa a se yon òganizasyon rasis ke li ye. Li pa p mennen nou okenn kote ki pi bon ke nan tchouboum sa a ke nou ye jounen jodi a. Se kèk atoufè ak brasè ki mete kanpe yon gwoupman politik bidon pou yo ka regle zafè pèsonèl yo sou do pèp. Si nou entelijan, e m konnen nou entelijan, n ap bay òganizasyon politik bidon sa a yon bwa long kenbe.

Should Moise Jean-Charles Be Reelected To The Haitian Senate?

The job of a senator in any country’s senate is mainly to champion legislations that could better the lives of his/her constituents. This same definition does apply to all of our senators in the Haitian Senate, including Moise Jean-Charles, the senator from the country’s Northern District.

In light of that, has Moise Jean-Charles fulfilled successfully, commendably and honorably his legislative mission or responsibility? That’s a very good question, one that can be the object of a serious debate among the people in his constituency.

Depending on whom the question is directed to, the answer will be different. Some will say “yes,” some will say “no.” But regardless who wins this debate, one thing we know for certain is that we the people from the other districts did not send him to the Senate. So it does not come to us to make such determination.

With responsibility comes accountability –an important concept in public service and everything else in life. When you have the responsibility to do something, you must be held accountable. And that is exactly what is missing in the world of Haitian politics.

In Haiti, we have a representative democracy, meaning instead of having the entire 10 million of us talking about the issues that matter to us, we delegate people to do the job for us. And these people are in the country’s Parliament.  We call them senators and deputies.

So when you elect someone to represent you, when you delegate authority to someone to talk on your behalf and defend your interests, you have the utmost responsibility to hold that person accountable. And the fact that we do not have a culture of accountability in our politics, that poses a major hindrance or impediment to our democracy and, by proxy, the forward progression and upward mobility of our nation.

Now, let’s directly address the people from the Northern District, the people who elected Moise Jean-Charles to represent them in the country’s Senate. Your senator [Moise Jean-Charles] will be running for reelection, I presume. He will be coming to you to ask you to reelect him.  If you people are not a bunch of airheads, before you cast that vote to renew his employment contract to send him back to the Senate, you will evaluate his legislative report card to see the bills he had sponsored and cosponsored during his tenure as Senator of the Republic.

You people from the Northern District sent the man to the Senate, so it comes to you to evaluate and hold him accountable. The rest of us from the other districts cannot do your job for you; he is not running for the presidency –a statewide office. If he is going to run for president, then that will be a different story. But for now, if ever he decides to run for reelection, if ever he comes before you to ask for a renewal of his employment contract, you must exercise the power of your vote to deliberate on his legislative accomplishments. That, at the very least, is expected of you; that is your civic duty.

PM Lamothe Should Not Resign

Prime Minister Lamothe visiting Port-de-Paix, the administrative capital of the Northwest District.

Prime Minister Lamothe of Haiti visiting Port-de-Paix, the administrative capital of the country’s Northwest District.

PM Lamothe should not resign, nor should he give in to the pressures coming from the Lavalas‬ opposition, the drug dealers, the kidnappers, the criminals, the crooks  and the gang leaders. His destitution has to be constitutional, meaning the Parliament has to convene to vote him down.

I thought these folks in the Lavalas opposition were for the respect of the Constitution, though. Maybe I misunderstood what they had been saying all along.

The Parliament, a state institution, had voted PM Lamothe up; they have to vote him down if/when they want him to go. That is what the Constitution demands, that is how we must proceed. The Constitution is our compass; we must be guided by it.

If the parliamentarians decide to keep the Prime Minister in, nothing the Lavalas opposition can do about it. The deputies and senators are the true representatives of the people, not the Lavalas thugs on the streets, who do not represent even 1% of the population. 

We opt for the respect of the Constitution to settle this case. We are in a representative democracy, so we must let the institution of the Parliament decide on the fate of the Prime Minister. That is all we are asking. Meanwhile, the Lavalas anarchists can keep dancing and chanting on the streets until they fall dead.

Yes, to every exceptional situation an exceptional decision is warranted, but that does not mean we have to depart from the prescriptions of the Constitution.

We are not saying that PM Lamothe is untouchable, and that he cannot lose his position. What we are saying, though, is that if he is going to be let go, it must be done in harmony with the spirit and dictate of the Constitution. Any other way will be unconstitutional, and we must not engage in unconstitutionality to settle this contention.