Lavalas Se Yon Oganizasyon Teworis

lavalas-teworis

Lè nou rele Lavalas yon òganizasyon teworis, gen moun ki di ke nou ekzajere paske mo teworis la twò fò pou n mete sou do yo. Nou pa gen pwoblèm avèk moun sa yo ki di sa a non. Nou jis pral eksplike kòman nou fè di ke Lavalas se yon òganizasyon teworis li ye, e nou ta swete lè n fini, yo tout kapab tonbe dakò avèk nou.

Tout bagay nan mond la, depi ke li ekziste, gen yon mo ki defini l e kalifye l. Nou pa t envante mo “teworis” la non, se ititlize nou itilize l pou n ka defini ki sa Lavalas la ye.

Daprè Dictionary.com, mo “teworism” la vle di an Anglè “the use of violence and threats to intimidate or coerce, especially for political purposes.” An bon Kreyòl, sa vle “izaj vyolans ak menas pou entimide e fòse moun fè sa w vle yo fè, espesyalman pou rezon politik.”

Si yon moun gen pwoblèm avèk definisyon sa a, n ap mande l pou l ekri sit entènèt la pou l ka eksprime dezakò l avèk yo. E lè l ap fè sa a, fò k li pa bliye gen bòn definisyon mo a nan men l pou l ka bay yo li. Si l pa ka fè sa, n ap di l pou l ale bay chat li mal, paske se tan moun li soti pou l gaspiye pou granmesi.

Lè n baze sou definisyon mo teworis la, ke Dictionary.com bay nou an, èske Lavalas yo pa fè izaj vyolans ak menas kont moun ki pa kanpe nan menm kan politik avèk yo pou yo ka enpoze volonte politik yo sou moun sa yo? Wi, yo fè sa vre. Men kèlke ekzanp n ap bay ou pou n ka byen kore agiman nou an:

  1. Lè Jean-Bertrand Aristide te fin prete sèman kòm prezidan nan jou ki te 27 Septanm 1991 la, nan diskou envestiti li a, misye kanpe devan Palè a, devan kamera laprès nasyonal ak entènasyonal ak devan konbyen milye moun ki t ap gade l pou l ap glorifye Pèlebren… pou l ap di teworis Lavalas li yo ke lè yo kenbe yon Makout, se pou yo pa neglije bay li sa l merite. Misye menm ale pli lwen pou l di ki jan Pèlebren se yon bèl zouti, yon ti bagay ki santi bon.
  2. Jou ki te 7 Novanm 2016 la ki sot pase a, nou te wè ankò menm Jean-Bertrand Aristide sa a ki kanpe devan yon gwoup teworis Lavalas parèy li pou l ap di yo pou yo fè dechoukaj ak kraze brize si eleksyon 20 Novanm yo pa ta arive fèt.
  3. Eske nou pa t jwenn Andre Michel, yon lidè teworis Lavalas, nan tèt yon manifestasyon kraze brize Lavalas ki t ap di ke “Sèl jan pou yo ta mete Jovenel prezidan an Ayiti, se lè nou ta fin redwi peyi a an sann, e sou sann nan n ap konbat yo?”
  4. Nan lane 2015-2016 yo, Lavalas yo te pran lari pou yo te dechouke Prezidan Martelly. Yo te fè manifestasyon kraze brize prèske chak semèn pou y ap kraze e boule machin moun, boule biznis prive moun ak krabinen moun ak kout wòch. 

Nou te ka bay plis ekzanp toujou wi, men, paske nou pa vle twò long, n ap kanpe la pou kounyè a. Ekzanp sa yo ke nou bay yo, se pa nou menm non k ap envante yo. Epi pou yon moun ap di ke nou ekzajere lè nou idantifye Lavalas kòm yon òganizasyon teworis? Se pa nou menm non ki rele yo teworis la… se zak y ap poze nan sosyete a wi ki di se sa yo ye. Nou ka sispann rele yo teworis demen maten wi si yo vle, mwayennan ke yo chwazi pou yo aji kòm moun ki sivilize, ki voye vyolans jete pou yo anbrase deba kontraditwa ak respè ak tolerans ke yo dwe a moun ki pa kanpe nan menm kan avèk yo. Lè sa a , n ap premye moun k ap vini isit la, k ap ekri piblikman ke Lavalas se yon òganizasyon sivilize ki gen moun sivilize e eklere ladan l, k ap pratike yon politik ki fè fyète yo e fyète tout Ayisyen alawonnbadè. Men si yo pa ka fè sa a tou, yo fèk tanmen ap tande nou k ap rele yo teworis.

 

TO ALL YOU FAKE HAITIAN NATIONALISTS

Haitian flag

You say Dr. Gary Conille is the choice of the international community. As of yet, as always, you are engaging in what most of us Haitians do best, and that is “voye monte.” Until you show me proof that he is the choice of the international community, you can keep your nonsense to yourself.

Let’s assume that your allegation is factual in that Dr. Conille is, indeed, the choice of the international community. So what!!!! Has anything ever happened in Haiti without the infringement of the international community in our internal affairs?

When Duvalier left the country in 1986, that did not happen because he wanted to; it was because the international community asked him to. That was not interference of the international community in our affairs to you? I did not hear you so-called nationalists asking them to stay out of it and let you deal with him. Instead, you were praising them for having “liberated” the country.

Namphy, Cedras, Avril, etc… did not leave the country because they wanted to; they left because the international community stepped in to ask them to leave. And in each of these cases, we praised the international community for having taken the side of the people. Where were you so-called nationalists? How come you did not put on your nationalist hat to ask the international community to stay away?

When the US Marines landed in Port-au-Prince to pick up President Aristide, the country’s then democratically elected president, aside from his sympathizers, I did not hear you so-called nationalists protesting against the intrusion of the US in our affairs. Where were you then? You were, instead, rejoicing because you had enough of Aristide and wanted him to leave.

All the millions we just spent to organize the last presidential and legislative elections, which Preval and his crook Gaillot Dorsainvil tried to manipulate, do you know that the international community gave them to you? That’s not their interference in the country’s affairs to you? How come you did not tell them to stay away and keep their money because you don’t want them in your business?

When Preval and his crook and vassal Gaillot Dorsainvil tried so hard to steal the people’s vote, what had happened? The international community felt obliged to step in to force them to respect the people’s will. That’s not interference of the international community in the country’s internal affairs to you? How come all you so-called nationalists did not ask them to stay away and let you solve the problem on your own?

Let me answer the question for you. For each of these situations, you did not ask the international community to step aside because the intrusion appealed to your politics. You only put your nationalist hat when it is politically convenient and advantageous to you. You are nothing but a bunch of fake nationalists having nothing better to do but to mislead the people. You all need to just shut up and let the country breathe. You are acting like a bunch of animals fighting each other in the jungle, what do you expect the behavior of the international community to be? They will stop getting in your business when you can show that you are grown and mature enough to act like civilized people do, in the way you handle your affairs.

MARTELLY IS NOT TO BLAME FOR…

Michel J. Martelly, Haitian presidential candidate

The Haitian political class needs not to be infuriated at Martelly for the warm acclamation he has received from the people. Rather, they need to reexamine themselves to find the problem and fix it.

Martelly “tètkalebobis” should be the least of their worries. Tèt fè mal sa yo genyen an, se pa li ki ba yo l. 😀

They are to be blamed for both phenomena -the Aristide phenomenon and the Martelly phenomenon.

You thought these people would have learned a thing or two from the Aristide experience in the 1990 election, right? Apparently, they had not learned anything.

Aristide, a priest-turned politician, slaughtered his rival, Marc Bazin, the face of the status quo, at the polls. He won the election with an avalanche or “lavalas.” That was then.

Today, here we are on the verge of experiencing an encore presentation of that historic experience.

If Martelly, a musician-turned politician, gets elected president of Haiti in this election scheduled for March 20th, it will be another major blow to our political class of traditional politicians. In fact, it will not be just a blow; it will also be a hot and thick load of spit in their faces.

Some are arguing that in a country where things are being conducted with a certain level of standard, Martelly’s name would have never been on the ballot. Well, neither would have the names of these bozos who have been occupying the political landscape ever since after the collapse of the Duvalier regime in 1986.

Now, in an attempt to prevent such an embarrassment from occurring again, some are proposing that the Haitian Constitution of 1987 be amended to impose restrictions (in terms of education level and political experience) to determine who can run for the presidency in Haiti. This is the most preposterous idea I have ever heard in my lifetime as a political junkie.

The determination as to who is qualified or not to be president should be left to the people to make at the ballot box, not by imposing restrictions on honorable citizens. Such idea is very condescending and elitist to say the list. It is like saying that Al Sharpton, Ross Perot, Donald Trump and Ralph Nader are not qualified to run for president of the United States because they have never been elected to serve in any capacity. This is just ludicrous.

Martelly did not emerge out of some type of a spontaneous generation incident of nature. Another words, “se pa yon kout loray ki te kale l.” He is a response to the failure of that class of politicians. Clean your ranks, then you will never have to worry about another Martelly to become a challenge to the status quo.

Martelly is not to blame for the rejection of these bozos by the people. The people have rejected them for a specific reason, which is that they have never missed the opportunity to fail and embarrass the country; they don’t inspire trust. Until they get their acts together, they’ll always be rejected; we will always have another outsider like Martelly to surprise them again.

THE POLITICAL FATE OF THE HAITIAN BOURGEOISIE

Will the traditional Haitian bourgeoisie ever win the presidency in Haiti? Not in my lifetime they will. Why is that,

Dr. Reginald Boulos

 especially when they have the financial hegemony to put together and finance winnable presidential campaigns?

Commonly, whoever controls the economy controls and dominates the politics inside that domain. Well, In Haiti, it seems as though money does not tilt nor sway presidential politics. What you need to win the presidency is not money, which only matters when corruption and fraud are added to the equation. In Haiti, what you really need to win elections is simple -you need to win the trusts and hearts of the people, which the bourgeoisie can never get to do.

The people distrust the bourgeoisie because its interests conflict with theirs. They have never been in synchrony with the people. They are the reason why guys like Aristide and Preval happen to surface as political figures and become relevant. These guys (Aristide and Preval) have been dominating the political landscape for the past two decades. Let’s not forget they both got elected twice. The only two elected presidents we have ever had in the past 20 years are Aristide and Preval. Where has the bourgeoisie been all this time? Keep reading; you will find out.

Aristide, a priest with no political platform, no political experience, no real budget, and no time to campaign won the presidency hands down over Bazin and Dejoie -who had been present actively on the ground way before the fall of the Duvalier regime in 1986.

Dejoie was the face of the little click; he was not even a close second in the 1990 presidential election that catapulted Aristide to the highest office of the land.  

Rene Preval, an amateur politician and a symbol of failure, won the two elections he participated in with a landslide over many faces of the bourgeoisie.

Wyclef, a rapper who had never been actively involved in the country’s everyday politics, if allowed to run in the November 28 presidential election, would have won the presidency with an avalanche over Baker, the chouchou of the bourgeoisie, who has been on the ground for years.

The bourgeoisie has a major problem, and it seems as though none of its so-called leaders has ever bothered to find out what it is and what needs to get done to fix it. The reason is that they are too busy sabotaging governments the people put in place to take care of the nation’s affairs.

Who are the leaders of that click again -Baker, Apaid and Boulos? If so, can someone please tell these guys that they have work to do? They have a brand problem.  They need to work towards the refurbishment of the image of their little click. They are businessmen; therefore, I figure they should know when a business needs a revamp, a reinvention or a makeover. That’s basic marketing. They don’t need an Emann Joasil to tell them that.

CHARACTER ASSASSINATION IS NOT A CRIME

Successful politicians do not only know how well to articulate their plans to their constituents, but also how best to assassinate the character of their opponents. How do you assassinate someone’s character? You assassinate someone’s character by using their vulnerabilities to convince the electorate to believe that the person is UNFIT for the position. You don’t know about your opponents’ character flaws by looking and smiling at them. You have to dig and unearth the stinky corpses.   

Here in the United States, we see nothing but that. Character assassination is the essence of American politics. Do not take my words for it. All you have to do is to take a few minutes of your time to watch a few political ads. A very slim portion of them is dedicated to introducing and positioning the candidates. For the most part, they are attack ads, and their sole purpose is to assassinate the character of the challenger.

In the Haitian political landscape, the politicians do not create or raise controversies, which is probably the reason why I have found it to be overtly boring. I barely see a political advertisement introducing a candidate, let alone an attack one. The ones I have come in contact with only tell the electorate what the candidate’s identification number is and where to make the check mark to vote him/her.

These Haitian politicians do not even talk about themselves in the ads; they worry more about putting the illiterate and hungry masses in the streets playing RARA POLITICS. I have seen a few candidates doing this crap, which I think is embarrassing, disparaging, condescending, demeaning, low and outdated.  

Anyhow, let’s go back to the topic. As I was saying, character assassination is the best way to fight political battles. You do not win these kinds of battles simply by presenting and positioning yourself; you do by assassinating the character of your opponents.

Have you ever asked yourself what had stopped Marc Bazin, the leader of the MIDH, from winning the 1990 presidential election in Haiti? That man was unstoppable. He had the persona, the savviness and the money to finance and run a well-structured campaign. But what he failed to realize was that money alone does not win elections. You need to be presenting yourself and your agenda and attacking your opponents. The strategy for his defeat was perfectly crafted that he was politically dead before the news even got to him.

How did his character get assassinated? The Haitian left painted him as an emissary of Washington. That’s exactly what they did, and before you know it, he was powerless with all the money he had.

The framing of the leader of the MIDH as Washington’s emissary worked perfectly because the public sentiment at the time was VERY antagonistic towards Washington. And the left did not spend a dime in presenting their candidate, Jean Bertand Aristide, who had just been relieved of his priesthood duty by Vatican for his revolutionary and leftist ideology of liberation theology. Aristide, as popular and powerful as he was, did not need any introduction to the political scene. With only a few months of campaigning, he could topple Bazin’s chance to win the presidency.  

Other politicians got eliminated from the scene simply by being labeled the M word –MAKOUT. Coming from the brutal dictatorship regime of the Duvalier, the people were highly repulsive of anyone having ties or acquaintances with the regime. So if you are a candidate, once you are framed as a TONTON MAKOUT, the ceremony for your political funeral is inevitable.

In conclusion, character assassination is a great strategy of battle which politicians use to annihilate their challenger. It works wonders. Politics is not supposed to be fair. How could you be fair in playing a game which must be won psychologically? Before you win in the polls, you must win in the minds of the people. So politicians should not be spending money in just presenting themselves and their agendas to the electorate; they should also work just as hard to assassinate the character of their opponents. It is despicable to see in this 21st century these Haitian politicians using the same archaic RARA POLITICS as political tool to get the attention of the electorate. Character assassination is not a punishable offense, so use it.