2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 26,000 times in 2014. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 10 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

By Emann Joasil Posted in Home

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 32,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 12 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

By Emann Joasil Posted in Home

Platfòm Pitit Desalin Se Yon Òganizasyon Rasis

Yon gwoup sipòtè ap leve anlè Senatè Moise Jean-Charles, lidè Platfòm Pitit Desalin an

Yon gwoup sipòtè ap leve anlè Senatè Moise Jean-Charles, lidè Platfòm Pitit Desalin an

Estrikti politik sa a ki rele PLATFÒM PITIT DESALIN an, ki gen Moise Jean-Charles kòm lidè li, depi sou jan li rele a, nou di ke li se yon gwoupman rasis ki fonde sou yon filozofi rasis.

Òganizasyon politik sa a pran nesans apati de eslogan politik rasis sa a –Pitit Desalin kont Pitit Petyon –ke moun opozisyon #Lavalas yo te konn ap klewone nan manifestasyon rache manyòk yo te konn ap fè nan lari Pòtoprens yo.

Eslogan “Pitit Desalin kont Pitit Petyon” sa a vle di ke moun sa yo ke po yo nwa nan sosyete a se pitit Desalin, e moun po klè yo [grimo ak grimèl yo] se pitit Petyon. Alòs moun po nwa yo pa fèt pou danse kole ak moun po klè yo; moun po nwa yo sipoze konsidere tèt yo kòm ènmi moun po klè yo.

N ap mande pou tout Ayisyen alawonnbadè kanpe lwen gwoupman politik sila. Nou pa nan danse kole avèk okenn òganizasyon oubyen politisyen rasis k ap chèche mete divizyon nan mitan nou pou yo ka regle zafè pèsonèl zwit yo.

Yo di y ap fè avanse ideyal Papa Desalin an, men sa yo pa arive konprann sè ke Papa Desalin pa t janm kont pitit tè a –ke li te ti wouj, ke li te ti nwa.

Papa Desalin te yon rasanblè, yon moun ki t ap rale tout kalite moun vin sou li. Misye se te yon Papa bon kè ki te kont enjistis, divizyon, chirepit, destabilizasyon, rayisans, elatriye. Alòs m pa wè kijan y ap fè avanse rèv Papa Desalin an pandan ke se divizyon sou baz rasyal oubyen etnik y ap pouse pou pi devan nan sosyete a.

Nou tout nan sosyete a pa ka sanble menm jan; nou tout nan sosyete a pa ka gen menm koulè po; nou tout nan sosyete a pa ka nan menm klas sosyal; nou tout nan sosyete a pa ka nan menm nivo sosyoekonomik. Divèsite pa janm fè tò a limanite. Okontrè, divèsite se pito sous lavi a.

Nan moman sa yo ki sot pase la yo, nou tande tout kalite de pawòl. Nou tande “Desalin pral kay Petyon;” nou tande “Desalin pral bwè soup joumou kay Petyon;” nou tande “Desalin pral chèche kado Nowèl kay Petyon.” Se komsi yo vle di nou gen 2 Ayiti –youn pou pitit Desalin yo [moun po nwa yo] epi lòt la pou pitit Petyon yo [moun po klè yo].

Jan de pawòl demagojik, pawòl rasis, pawòl tèt anba, pawòl degrenngòch sa yo, nou te konn tande yo nan diskou Aristide yo deja [nèg anba kont nèg anwo; ti nwa kont ti wouj; nèg tèt grenn kont nèg cheve siwo; wòch nan solèy kont wòch nan dlo]. Se vye pawòl divizyon sa yo ki mete peyi a nan sa l ye jounen jodi a. Depi 1991 nou te koupe fache avèk pawòl sa yo, yo pa p retounen nan figi nou ankò.

Se nan lane 2014 nou ye wi, mezanmi. Nou pa panse li lè pou nou rele sou kò nou? Nou pa ka kite Moise Jean-Charles, yon eleman ki pa wè pi lwen pase pwent nen li, ap fè nou fè tenten. Si n ap chèche yon moun ki pou lidè nou, omwen, chèche yon moun ki eklere, ki wè pi lwen pase pwent nen li, ki gen lanmou nan kè l tankou Papa Desalin, e ki pa rasis.

Nou se yon sèl pèp ki kondane pou nou viv ansanm. Nou se yon sèl nasyon ki soude youn ak lòt an depi de diferans sosyoekonomik, filozofik, ideyolojik, relijye ak etnik nou. Plis nou rete ini, se pi djanm n ap vin pi djanm.

Nou sèmante 77 fwa 7 fwa pou n pa kite okenn òganizasyon politik bidon oubyen politisyen tèt chat vin mete nou dozado. Se nan tèt kole, lapè ak fratènite n ap jwenn wout pwogrè ak devlopman dirab la, ke n ap chèche depi digdantan an.

Platfòm Pitit Desalin sa a se yon òganizasyon rasis ke li ye. Li pa p mennen nou okenn kote ki pi bon ke nan tchouboum sa a ke nou ye jounen jodi a. Se kèk atoufè ak brasè ki mete kanpe yon gwoupman politik bidon pou yo ka regle zafè pèsonèl yo sou do pèp. Si nou entelijan, e m konnen nou entelijan, n ap bay òganizasyon politik bidon sa a yon bwa long kenbe.

Should Moise Jean-Charles Be Reelected To The Haitian Senate?

The job of a senator in any country’s senate is mainly to champion legislations that could better the lives of his/her constituents. This same definition does apply to all of our senators in the Haitian Senate, including Moise Jean-Charles, the senator from the country’s Northern District.

In light of that, has Moise Jean-Charles fulfilled successfully, commendably and honorably his legislative mission or responsibility? That’s a very good question, one that can be the object of a serious debate among the people in his constituency.

Depending on whom the question is directed to, the answer will be different. Some will say “yes,” some will say “no.” But regardless who wins this debate, one thing we know for certain is that we the people from the other districts did not send him to the Senate. So it does not come to us to make such determination.

With responsibility comes accountability –an important concept in public service and everything else in life. When you have the responsibility to do something, you must be held accountable. And that is exactly what is missing in the world of Haitian politics.

In Haiti, we have a representative democracy, meaning instead of having the entire 10 million of us talking about the issues that matter to us, we delegate people to do the job for us. And these people are in the country’s Parliament.  We call them senators and deputies.

So when you elect someone to represent you, when you delegate authority to someone to talk on your behalf and defend your interests, you have the utmost responsibility to hold that person accountable. And the fact that we do not have a culture of accountability in our politics, that poses a major hindrance or impediment to our democracy and, by proxy, the forward progression and upward mobility of our nation.

Now, let’s directly address the people from the Northern District, the people who elected Moise Jean-Charles to represent them in the country’s Senate. Your senator [Moise Jean-Charles] will be running for reelection, I presume. He will be coming to you to ask you to reelect him.  If you people are not a bunch of airheads, before you cast that vote to renew his employment contract to send him back to the Senate, you will evaluate his legislative report card to see the bills he had sponsored and cosponsored during his tenure as Senator of the Republic.

You people from the Northern District sent the man to the Senate, so it comes to you to evaluate and hold him accountable. The rest of us from the other districts cannot do your job for you; he is not running for the presidency –a statewide office. If he is going to run for president, then that will be a different story. But for now, if ever he decides to run for reelection, if ever he comes before you to ask for a renewal of his employment contract, you must exercise the power of your vote to deliberate on his legislative accomplishments. That, at the very least, is expected of you; that is your civic duty.

PM Lamothe Should Not Resign

Prime Minister Lamothe visiting Port-de-Paix, the administrative capital of the Northwest District.

Prime Minister Lamothe of Haiti visiting Port-de-Paix, the administrative capital of the country’s Northwest District.

PM Lamothe should not resign, nor should he give in to the pressures coming from the Lavalas‬ opposition, the drug dealers, the kidnappers, the criminals, the crooks  and the gang leaders. His destitution has to be constitutional, meaning the Parliament has to convene to vote him down.

I thought these folks in the Lavalas opposition were for the respect of the Constitution, though. Maybe I misunderstood what they had been saying all along.

The Parliament, a state institution, had voted PM Lamothe up; they have to vote him down if/when they want him to go. That is what the Constitution demands, that is how we must proceed. The Constitution is our compass; we must be guided by it.

If the parliamentarians decide to keep the Prime Minister in, nothing the Lavalas opposition can do about it. The deputies and senators are the true representatives of the people, not the Lavalas thugs on the streets, who do not represent even 1% of the population. 

We opt for the respect of the Constitution to settle this case. We are in a representative democracy, so we must let the institution of the Parliament decide on the fate of the Prime Minister. That is all we are asking. Meanwhile, the Lavalas anarchists can keep dancing and chanting on the streets until they fall dead.

Yes, to every exceptional situation an exceptional decision is warranted, but that does not mean we have to depart from the prescriptions of the Constitution.

We are not saying that PM Lamothe is untouchable, and that he cannot lose his position. What we are saying, though, is that if he is going to be let go, it must be done in harmony with the spirit and dictate of the Constitution. Any other way will be unconstitutional, and we must not engage in unconstitutionality to settle this contention.

After Putin of Russia, the ‪‎Lavalas‬ extremists will soon call Al Qaeda or ISIS to the rescue

Puttin

A group of Lavalas extremists called on Russian President Putin for help (Photo credit: Associated Press)

Thousands of Lavalas radicals took the streets in protest yesterday to demand the resignation of President Martelly, Haiti’s democratically elected president, and Prime Minister Lamothe.

They accused the United States of backing the martelly administration and called on Russian President Vladimir Putin to invade the country and remove for them President Martelly out of power.

Some of the protesters were holding posters of President Putin that read: “Vladimir Putin, Please Help Us!” Anyone with a little bit of diplomatic savviness in them in this country would tell you that such a call has gone too far. From a geopolitical perspective, this is the most ludicrous and unthinkable move ever, and a desperate one at that.

What has happened to the notion of international interference they have been saying they are so against? What has happened to the Dessalinian philosophy or ideal they have been advocating for?

Dessalines, whose name they often invoke each time it is convenient to them, would never call on a foreign nation to invade his country and thereby soil its sovereignty for the sole purpose of making his will prevail. One thing we know of Dessalines is that he was not a traitor, and he despised treason with a passion.

What seems to be a dichotomy to me is the fact that they say they are against the interference of the international community in the country’s internal affairs, yet they are the ones calling Russia to the rescue. What kind of a twist of principle is that? Russia is no longer part of the international community? I guess not, since for this moron –Moise Jean-Charles, one of the leaders of the Lavalas extremists –Great Britain is not a member state of the United Nations.

If today they could call on President Putin to come bail them out, let us not be surprised if tomorrow they call on their Al Qaeda and ISIS comrades to come get Martelly out of the country.

It is clear that these Lavalas extremists are now jeopardizing the future of the country. Since they finally come to the realization that the election of President Martelly, someone with no political feuille de route, is a systematic rejection by the people of their archaic, retrograde, terroristic and dictatorial ways, they rather mess it all up for everyone; hence the cockroach syndrome.

I don’t think these people have the intellectual capacity to measure the level of seriousness of the situation in which they plunge the nation. They love to indulge in demagoguery politics for political expediency irregardless the negative drawbacks that may have on the nation as a whole.