Pa Ka Gen Demokrasi Ak Devlopman San Opozisyon Politik

Noumenm Tèt Kale, nou rekonèt ke gouvènman Martelly-Lamothe la pa gen nan men l solisyon a tout pwoblèm peyi a. Alòs, nou rekonèt fòk gen yon opozisyon ki solid nan demokrasi nou an.

Noumenm Tèt Kale, nou rekonèt fòk gen yon opozisyon ki djanm pou peyi a kapab vanse pou pi devan.

Noumenm Tèt Kale, nou rekonèt ke pa ka gen demokrasi ak devlopman san opozisyon.

Kesyon ke nou sipoze poze tèt nou se, “ki modèl opozisyon ke nou bezwen pou peyi nou an?”

Sa a se yon bèl kesyon, e m pral pran san m pou m byen reponn li. Nou bezwen yon opozisyon ki eklere, yon opozisyon modèn, yon opozisyon k ap kontribye nan devlopman peyi a, yon opozisyon k ap pwopoze fason ke yo panse ki pibon pou nou rezoud pwoblèm yo, yon opozisyon ki kwè nan antame bon jan deba politik pou nou jwenn fason ki pi fè sans pou nou abode pwoblèm ke sosyete a ap viv yo. Se modèl opozisyon sa a ke nou bezwen.

Nou fin ba w ki modèl opozisyon ke nou bezwen pou peyi a, kounyè a nou pral di w ki modèl opozisyon ke nou pa bezwen pou peyi a.

Nou pa bezwen yon opozisyon k ap kraze brize tout sa nou konstwi pou yo fè nou fè “back” pandan ke lemond ap vanse.

Nou pa bezwen yon opozisyon k ap fè dechoukay, k ap dekouraje envestisè Ayisyen tankou etranje pou yo vin envesti nan ekonomi nou an pou yo kreye travay bay pèp la travay [fòk nou konnen ke pa ka gen devlopman san travay, e pa ka gen travay nan fè dechoukay].

Nou pa bezwen yon opozisyon ki kwè nan rache manyòk, ki vle pran pouvwa a san li pa ale nan eleksyon [fòk nou konnen ke enstabilite politik se yon kansè manjezon sa ye pou devlopman yon peyi].

Nou pa vle yon opozisyon k ap bloke peyi a, k ap lage gravwa nan manje a [pou tout 10 milyon Ayisyen yo pa jwenn li pou yo manje] jis paske pèp la voye jete altenativ rache manyòk yo a.

Nou pa vle yon opozisyon k ap divize nasyon an sou yon baz de koulè po -k ap pale de ti wouj kont ti nwa, alòske lè lidè opozisyon an bezwen marye, se fanm ti wouj yo pran pou yo marye [sa a rele demagojikopopilis].

Nou pa vle yon opozisyon politikodemagojik, k ap divize nou sou baz sosyoekonomik [lidè opozisyon an ap pale de nèg anwo kont nèg anba, sepandan se anwo yo monte pou yo bati chato pou yo rete].

Nou se yon sèl pèp… se pou nou mete tèt nou ansanm, andepi de diferans politik e ideyolojik nou, pou nou fè peyi nou an mache. Li lè li tan pou noumenm Ayisyen nou ouvè je nou pou nou ka wè ki kote enterè nou ye. Enterè nou pa nan fè demagoji politik, zigzani ak chirepit; li nan chita tèt frèt pou n ap poze pwoblèm yo, pou nou tout [pouvwa a ansanm ak opozisyon an] ap brase lide nan dyalog ak bon jan deba san demagoji, ki reyèl, onèt e serye pou nou kapab rezoud yo. E lè nou rezoud yo, se peyi a nou fè byen, se pèp la nou fè byen.

The Way To Beat Lavalas In The Next Elections

elections-haiti

Lavalas knows very well that “rache manyòk” is not feasible, so their mobilization on the streets is nothing but a part of their campaign strategy to imposingly win the next elections.

They were very dormant for the past two years, so they had got to find a way to wake up their troops and get them on their feet once and for all.

The Tèt Kale camp needs to take this wave of sporadic protests very seriously. They must not play the game of their opponent. Otherwise, they will know an embarrassing defeat.

The Tèt Kale Political Action Committees (PACs) must not let their camp lose the political edge to the Lavalas sector -if they want to outperform them (the Lavalas sector) in the next elections. Be mindful of the fact that the main purpose behind all these protests is to win the political edge.

By definition, a Political Action Committee (PAC) is a type of organization that gathers campaign money from members and donates those funds for the purpose of influencing an election. It may engage in unlimited political spending independently of the campaign to campaign for or against candidates, ballot initiatives, or legislation.

How to prevent Lavalas?

Effective political campaigns cannot be possibly run without money. So you need money to effectively campaign against your opponents. The game has long changed.

If the Tèt Kale PACs want to capitalize on the next elections, among many things they need to do, they need to wage an aggressive and brutal media war against Lavalas.

The Tèt Kale PACs, with small 30- to 60-second political spots (audio and video), need to hit the mainstream radio and TV stations in Haiti and the Diaspora and all the social networking sites. The content of these spots is what will determine their effectiveness. So expert advice is highly warranted to put these spots together.

The purpose of these spots is to highlight the reasons (based on historical data) as to why Lavalas is bad for the country in this era of modernization and social and economic development and why their candidates represent what the country needs to keep moving forward.

Also, the Tèt Kale sector needs to select winnable candidates with a clean record to represent them in these elections. That means a vetting committee needs to be instituted to thoroughly examine the records of these potential candidates before they are selected.

Lavalas can be beaten easily. It will depend on the game plan of the Tèt Kale sector. As I often say, when the playing field is leveled for all the players, the team with the best strategy is the one poised to win the contest.