OPINYON M SOU ZAFÈ PATRIC A. MARTELLY GARÓ A

Patric Alfredo Martelly Garo

Sou dosye PATRIC ALFREDO MARTELLY GARÓ a, Dominiken ki di ke se PREZIDAN MARTELLY ki papa li a, m ta renmen di sa m panse.

Depi nouvèl sila fin tonbe a, tout moun alawonnbadè se yon sèl bagay y ap mande: “Ou kwè se vre misye se pitit PREZIDAN MARTELLY?” Gen moun ki di li sanble ak prezidan an, gen lòt menm ki di li pa sanble avèk li.

Pou m di nou byen, m pa wè bagay ki pou ap fè tout pale anpil sa yo. Si syansifikman se PREZIDAN MARTELLY ki papa l vre, se pou prezidan an pran responsablite l, e m rete kwè ke l ap fè sa kòmsadwa.

Li posib ke jenòm Dominiken sila a se pitit PREZIDAN MARTELLY li ye. Men jiskaprezan, se rablabla tout moun ap rablabla. Nou pa kapab ap gade sou resanblans pou nou di ke se papa ak pitit yo ye. Se sèl lasyans ki ka mete verite sila deyò.

Ke jenòm Dominiken sila se pitit PREZIDAN MARTELLY ou pa, m panse nou sipoze sezi opòtinite sa a pou n poze yon gwo pwoblèm ki chita kwaze pye l sou lestomak peyi a, e pwoblèm sa gen pou l wè ak mesye sa yo k ap gwòs fanm adwatagoch yo san yo pap pran responsabilite yo -pou yo okipe timoun sa yo. Pwoblèm sila detwi anpil famiy, ki limenm afekte negativman sosyete pa nou an. Timoun pa janm fèt san papa, espesyalman lè n konnen se pa loray ki kale yo.

An nou sitye dosye sila nan kontèks sosyal li pou n ka byen trete l. PREZIDAN MARTELLY, se yon mizisyen ki te trè fame e popilè l te ye pandan plizyè lane, avan l te vin prezidan peyi a. Nou konnen kòman mizisyen Konpa sa yo chaje fanm. Tout kote yo pase, yo plen fanm -anplis de fanm sa ke yo di ki se fanm andedan kay yo a. E trè souvan, fòk nou di sa tou, se fanm yo menm wi k ap ouvè lekò, vole sou mizisyen yo tankou se poulpoul, menm lè mizisyen sa yo pa menm sou bò yo menm.

Kidonk, li trè posib pou yon mizisyen tankou PREZIDAN MARTELLY te fè yon pitit ak yon fanm san l pa menm konnen. M pap di sa pou m jistifye zak la non, pou m di l moral oubyen imoral. M pap rantre nan lojik sila. M sèlman fè apwòch sa a pou m ka ede nou mye konprann reyalite sosyal e kiltirèl peyi a nan milye mizikal Konpa Dirèk la.

Si tès ADN an ta pwouve ke vrèman PREZIDAN MARTELLY ta papa jenòm Dominiken sila a, m panse prezidan an ap pran responsablite l kòmsadwa. Sa tou kapab vin yon okazyon ki ka fè lòt gason ki ta nan menm sitiyasyon avèk li yo vin pran konsyans pou yo menm tou pran responsablite yo nan vi pitit sa yo ke yo genyen ak plizyè fanm tout kote e ke yo pa janm okipe.

Mwen, m ta nan plas PREZIDAN MARTELLY, se pa kontan sèlman m t ap kontan pou m wè m ta arive vin fè yon sèl ak yon pitit mwen ta genyen ak yon fi, ki, pandan plizyè ane, t ap viv lwen m e ki petet m pat menm konnen menm.

M konnen gen anpil nan noumenm Ayisyen ki, pou dè rezon politik, ap pwofite de revelasyon sila a pou n lanse toya sou prezidan an. M ap di nou pa prese jije paske noumenm tou kapab gen grenn zanno pa nou kay òfèv la. Lè bab kamarad ou pran dife, oumenm, mete bab pa w alatranp.

Majorite nan noumenm ki prèt pou kritike prezidan an, si m ta noumenm, m t ap fèmen bouch mwen. Se si latrin ak twourego te kapab pale sèlman pou yo ta arive jwenn dosye nou. Anpil restavèk ak bòn ki t ap travay lakay nou ke nou te gwòs, nou pran yo fè yo fè dilatasyon, yon fason pou n pran fèy kouvri sa. Pafwa menm, yo fè timoun an, men paske se restavèk oubyen bòn yo ye, nou pa menm okipe l menm, pandan ke timoun an ap leve san papa. Kidonk, m pa ta swete nou pran chans pou n ap voye premye kout wòch la. Si syantifikman, nou ka arive pwouve ke evidamman se PREZIDAN MARTELLY ki papa misye, se pou prezidan an pran chaj li pou l pote l jan nenpòt gason responb e onèt te kapab fè sa.

3 comments on “OPINYON M SOU ZAFÈ PATRIC A. MARTELLY GARÓ A

  1. Sel ti pwoblem mwen gin sou dosye sa-a,se eske mesye sila-a pat jan’m te kon’n tande pale de Michel Martelly a travers karye mizical li yo. Pou ki rezon se konnye-a lap fe niouz. Michel te deja popule nan karye mizikal li,e yon’n ki te fe ampil nan HMI lan–Why now?

  2. So li te honte Sweet Micky kounye a li fier de Martelli smh. Anyway, I’m sure he”s over 18 he needs to move on and take care of his own. Tout sa ou di yo fe sens Emann men se pou minor si se vre jeune homme sa just bezwen yon ti lajan yon ti spotlight. Sa granmoun nan bezwen Martelli fe pou li la? Y NOW?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s