Kissing in Public by Gays and Lesbians Has Just Been Made a Crime in Haiti.

This guy, Jean Renel “Zokiki” SENATUS, is such a fool. In his “Good Citizenship” bill, which just got an up vote or a vote of approval in the Haiti Senate, one can read: “If two people of the same sex are caught kissing in public and such act is documented in court records, these two citizens won’t be able to obtain a ‘Certificate of Good Citizenship,'” a required document, like a criminal record here in the United States, for anything a person wants to accomplish in Haiti.
 
So, technically, these fools in the Haiti Senate have just passed a law to criminalize kissing in public by two people of the same sex who happen to love each other. These two people, according to Senatus and his pals in the Senate, are not allowed to show or express their emotions in public.
 
This law is going way too far. That’s infringement upon the people’s personal lives in a country said democratic.
 
Excuse my ignorance: How do these legislative propositions, as serious as they sound or are, get voted on in the Haiti legislature? Did we even have a debate in the Haitian society on this particular matter before considering bringing the bill to the Senate floor for a vote? Did we even bother finding out through public opinion polls what the people’s sentiments are on the matter? 
 
Well, I just thought the world community would wanna know about what is happening in Haiti –a country in the backyard of the United States, the oldest democracy in the region. Kissing in public by two people of the same sex has just been made a crime in Haiti. There you have it.  

Krèk Koko Te Ka Minis Tou

Krek Koko
Gen moun k ap di ke senatè yo pa gen CV minis yo nan men yo. De se fèt, Krèk Koko te ka minis tou. Sa yo di a se sa wi. Men pwoblèm nan se nan Konstitisyon peyi a li ye.
 
M ap di moun sa yo konsa ke Konstitisyon an pa mande pou minis yo “properly vetted” non. Li fè ekzijans sa a pou PM nan sèlman. Se rezon sa a ki fè nou toujou tande m di isit la ke Konstitisyon nou an se yon zatrap li ye. Tout pwoblèm peyi a soti nan Konstitisyon an.
 
Gen anpil chanjman nou swete wè ki pote andedan Konstitisyon an pwochèn fwa y ap amande l nan Paleman an. Men sa nou menm nou pwopoze:
 
1. Elimine pòs PM nan jan li ye la a. Kandida pou pòs prezidan an ap anrejistre nan KEP a avèk tout PM li. Se responsablite KEP a pou li “vet” moun sa yo avan li otorize yo fè kanpay. Kandida a ap mennen kanpay avèk moun sa a k ap PM li a. Konsa, lè pèp la vote prezidan an, nou tou konnen ki moun k ap PM nan.
 
2. Tout minis sa yo ke PM nan ap chwazi a dwe jwenn ratifikasyon yo youn aprè lòt nan Sena a sèlman –yo pa nan pase devan Chanm Depite. Se yon tan pedi sa ye.
 
Se wòl senatè yo pou yo “properly vet” minis yo avan yo ratifye chwa sa yo. Konsa, n ap konnen si minis yo konpetan, kalifye e onèt pou yo vin sèvi peyi a nan jan PM nan vle yo vin sèvi peyi a. E sa dwe fèt tou pou tout sekretè deta ak direktè jeneral ke PM nan ap gen pou l chwazi yo.
 
3. Nou dwe chanje tèm prezidans la. Se pou nou pèmèt ke yon prezidan kapab brige 2 manda 5 lane youn dèyè lòt. An nou serye avèk tèt nou. Ki sa yon prezidan ka reyalize vrèman nan 5 lane? Pa gran choz non. Men si li konnen li ka mande pèp la yon lòt manda atravè reeleksyon, l ap fè tout sa li kapab pou li delivre nan premye manda li a pou li vin konvenk pèp la pou yo bay li yon chans pou li vin fini sa li komanse yo.
 
4. Zafè dechaj la pa dwe gen anyen pou li wè avèk Paleman an. Depi nou mete Paleman an ladan l, li vin yon demach politik, alòske se yon demach teknik li dwe ye. Se manb nan enstitisyon finansyè yo nan Leta a ki dwe sèvi kòm yon “board” ki pou bay ansyen fonksyonè Leta yo dechaj.
 
M panse jan de chanjman sa yo nan estrikti gouvènmantal peyi a ap ede anpil nan bon fonksyonman gouvènman an e nan benefis Leta nou an.